Jeden mały krok, aby poczuć się lepiej. Napisz do nas lub zadzwoń teraz, a my bezpłatnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Kim jesteśmy?

Serdecznie witamy na stronie naszej Poradni.
Widząc ogromne zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną online, postanowiliśmy stworzyć zespół specjalistów z całego obszaru związanego z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym.
Jesteśmy zespołem pasjonatów psychoterapii, metody leczenia, która ma potwierdzenie skuteczności w medycynie.
Nasz zespół składa się z:
– psychologów
– psychoterapeutów
– terapeutów uzależnień i współuzależnień, DDA i DDD
– seksuologa
– lekarza medycyny, psychiatry

Nasza praca opiera się na relacji pełnej szacunku, do każdej osoby zgłaszającej się do nas.
Zależy nam na skutecznej i możliwie najszybszej formie pomocy. Nasi specjaliści pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych takich jak:
– Nurt systemowy
– Nurt integratywny
– Nurt psychodnamiczny
– Nurt ericksonowski
– Nurt egzystencjalny (humanistyczny)
– Nurt poznawczo-behawioralny

Pomagamy zarówno osobom dorosłym jak i młodzieży.
Dwoje naszych specjalistów zajmuje się również terapią par.

Wszyscy posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy w poradniach psychologicznych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach terapii uzależnień oraz w prywatnej praktyce zawodowej.

Należymy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę każdy z członków zespołu poddaje regularnej superwizji.

Nasi specjaliści

dagmara
mgr Dagmara Rybowicz

terapeutka, kierownik poradni

Nazywam się Dagmara Rybowicz i jestem terapeutą.
Jestem członkiem sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Obecnie jestem w procesie certyfikacji na Instruktora Terapii Uzależnień i swoją pracę superwizuję u Pana Piotra Cholerzyńskiego, superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Psychoterapia jest dla mnie nie tylko pracą, ale także, albo przede wszystkim pasją. Kieruję się ciekawością drugiego człowieka, postrzeganiem przez niego świata, a także analitycznym i pragmatycznym spojrzeniem na osobę w kontekście intelektualnym, duchowym i fizycznym.

Jest dla mnie ogromną wartością i wyróżnieniem fakt, że mogę pracować z drugą osobą na płaszczyźnie zaufania, kiedy powierza mi się problemy oraz sprawy, o których czasem trudno powiedzieć komukolwiek innemu.

Szanuję doświadczenia, wiedzę… czytaj więcej

eliza
mgr Eliza Omelańczuk

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego w zakresie psychoterapii (analitycznej, eriksonowskiej, poznawczo-behawioralnej, integratywnej) oraz seksuologii. Pracuje w nurcie integratywnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Prowadzę terapię osób z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, adaptacyjnymi. Stany te wiążą się z sytuacjami stresowymi, trudnościami relacyjnymi, objawy mogą mieć… czytaj więcej

WhatsApp Image 2021-05-04 at 20.22.45 (1)
Kinga Piotrowicz

mediator rodzinny,
terapeuta uzależnień

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie nauk humanistycznych w specjalności mediacja rodzinna. Pracuję z rodzicami i dziećmi, szczególne w środowiskach rodzin adopcyjnych, zastępczych i rodzin z dziećmi mającymi szeroko rozumiane wyzwania rozwojowe (FAS, FASD, odrzucenie strata). Wszystkie moje zainteresowana łączą się w temacie rodziny i to właśnie praca z rodziną jest moim głównym nurtem działań, obserwacji i badań. Moim celem jest podnoszenie świadomości klientów, aby potrafili zadbać o zdrowie psychiczne i jakość życia w swoim otoczeniu społecznym.
Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Mam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz Dorosłymi Dziećmi.
Jestem też socjoterapeutą i zajmuję się młodzieżą z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Obecnie uczestniczę w kursie Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin – podejście systemowe w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.
Jestem terapeutą NEST. Program terapeutyczny NEST jest skierowany do osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum oraz sytuacji granicznych. Terapia NEST jest przeznaczona… czytaj więcej

WhatsApp Image 2021-04-14 at 10.03.39
mgr Andrzej Zapert

Terapeuta uzależnień,
pedagog specjalny

Nazywam się Andrzej Zapert i zajmuję się profesjonalną terapią uzależnień oraz współuzależnień, DDA, DDD.
Pracuję również z osobami uzależnionymi, pragnącymi ograniczyć, ale nie zrezygnować w używania alkoholu.
Ukończyłem  studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika).
Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, oraz psychologii przywództwa w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. 
Obecnie kończę studia II stopnia z psychologii konfliktu i przemocy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie  pracy z dorosłymi jak i młodzieżą.
Podczas sesji terapeutycznej tworzę bliską relację z klientem. W czasie spotkania towarzyszę klientowi w zrozumieniu sytuacji oraz procesie zmieniania świadomości i zachowań… czytaj więcej

donat
mgr Donat Wypchło

terapeuta uzależnień, terapeuta par, psychoterapeuta pozytywny

Jestem Konsultantem Psychoterapii Pozytywnej. Ten nowy nurt psychoterapii integruje współczesne metody pracy takie, jak psychoterapia psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, humanistyczna i oraz holistyczne podejście nauk wschodu.
Psychoterapeuci w modelu pozytywnym w procesie terapii bazują na zasobach klienta, tj. na jego doświadczeniu, wiedzy, cechach charakteru, wsparciu zewnętrznym. Kluczowymi są możliwości samopomocy, które pozwolą wyjść klientowi z kryzysu. Psychoterapeuta funkcjonuje zaś jako przewodnik, posługując się nabytą w drodze edukacji i doświadczenia wiedzą i narzędziami.
Nurt psychoterapii pozytywnej jest uznawany przez szereg międzynarodowych organizacji zrzeszających psychoterapeutów takich, jak: Międzynarodowa Rada Psychoterapii, Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii.

Zajmuję się pomaganiem od 25 lat.

Swoje doświadczenie zdobywałem w kliku ośrodkach terapeutycznych, w gabinecie prywatnym oraz poszerzając swoją wiedzę poprzez różne szkolenia, kursy i naukę w szkołach związanych z szeroko rozumianym rozwojem osobistym człowieka.

Ukończyłem Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku.
Obecnie jestem w trakcie Kursu Transkulturowej Psychoterapii… czytaj więcej

monika
mgr Monika Broniszewska

Psychoterapeutka

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji – IV rok, trenerem, pedagogiem mianowanym, oligofrenopedagogiem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam: w szkołach, w przedszkolach, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Gestalt, w Ośrodku Leczenia Uzależnień, w ramach projektów pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Ponadto świadcząc pomoc psychologiczną w zakresie trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uczestnikom projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie moją pracę psychoterapeutyczną kształtuje Wielkopolska Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Poznaniu. W ramach poszerzania swoich umiejętności i wiedzy uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii oraz pomocy psychologicznej. Ukończyłam Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym, kurs „Podstawy Psychologii Ogólnej i Stosowanej”… czytaj więcej

joanna
mgr Joanna Nagórska

Terapeutka uzależnień, psychoterapeutka, psycholog

Jestem psychologiem, specjalistką psychoterapii uzależnień i psychoterapeutką. W swojej pracy łączę narzędzia różnych nurtów terapeutycznych opierając się na najbliższym mi nurcie humanistyczno – doświadczeniowym oraz Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z problemem uzależnienia lub nadużywania substancji psychoaktywnych, członkami rodzin osób uzależnionych, a także z osobami, które w swoim życiu przeżywają trudności w relacjach, doświadczaniu emocji, są w kryzysie.

W pracy skoncentrowana jestem na towarzyszeniu Klientowi w jego zmianie, poznaniu i doświadczaniu. Cenię autentyczność kontaktu, otwartość. Tempo pracy dostosowuję do potrzeb Klienta.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w IPiN w Warszawie, w Szpitalu MSWiA w Otwocku oraz w Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam na warsztatach i szkoleniach m.in. Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Focusing… czytaj więcej

wiktor
Wiktor Orzechowski

lekarz medycyny, psychiatra

Jestem lekarzem z dużym doświadczeniem klinicznym. Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Konsultuję również pacjentów w ośrodku leczenia uzależnień pod Wrocławiem. Moje doświadczenie kliniczne zdobywałem w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Jak przebiega terapia?

Często słyszymy pytanie jak przebiega terapia online?

Przebieg terapii online (podobnie jak w przypadku klasycznej formy spotkań z psychoterapeutą) jest indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta po uprzednim diagnozowaniu (wizyty diagnostyczno-kontraktowe), które trwają zazwyczaj podczas 3 pierwszych konsultacji.

Sesje terapeutyczbe trwają około 50 minut i odbywają się 1 raz w tygodniu.
Jedyna różnica polega na tym, że sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem Internetu, poprzez komunikator Skype, Zoom lub Whatsap. Z koniecznością użycia kamerki.

Istotna jest sesja kontraktowa, która odbywa się zwykle po okolo 3 konsultacjach diagnostycznych. Konsultacje te odbywają się również przez Internet.
Kontrakt to umowa między pacjentem a psychoterapeutą, która określa warunki współpracy i sposób leczenia, jaki został ustalony przez obie strony.

Badania wskazują, że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak psychoterapia tradycyjna.

Skuteczność psychoterapii online jest potwierdzona w wielu badaniach. Klinicyści Uniwersytetu w Zurychu przeprowadzili analizę pracy z 62 pacjentami (w nurcie poznawczo-behawioralnym), którzy zgłosili się z objawami depresji. Wskaźnik skuteczności był jednakowy dla grupy pacjentów z grupy „online”(53%) i grupy „twarzą w twarz” (50%). Co ciekawe, obie grupy były usatysfakcjonowane z otrzymanego wsparcia. Dodatkowo aż 96% grupy biorącej udział w terapii online uznało kontakt z terapeutą za ‘osobisty’ w porównaniu do 91% osób z grupy korzystającej z terapii metodą tradycyjną (Journal of Affective Disorders, 2013).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapisy na konsultacje pod nr tel. 605030037
lub w formie wiadomości na whatsapp.

Cennik

Usługa czas trwania cena
Konsultacja psychologiczna 50 min 150 - 180 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna 50 min 150 - 180 zł
Terapia indywidualna 50 min 150 - 180 zł
Konsultacja z seksuologiem 50 min 200 zł
Terapia par 60 min 180 zł
Terapia par 90 min 240 zł
Konsultacja lekarska - 150 zł
Interwencja kryzysowa 50 min 150 zł
Jednorazowa porada psychologiczna 50 min 150 zł

Kontakt

PSYCHE - Poradnia Online

Numer rachunku:
73249000050000400077743839
IBAN: PL73249000050000400077743839
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

Numer rachunku Hiszpańskiego:
ES2100815967220001838893