dagmara
mgr Dagmara Rybowicz

terapeutka, kierownik poradni

Nazywam się Dagmara Rybowicz i jestem terapeutą.
Jestem członkiem sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Obecnie jestem w procesie certyfikacji na Instruktora Terapii Uzależnień i swoją pracę superwizuję u Pana Piotra Cholerzyńskiego, superwizora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Psychoterapia jest dla mnie nie tylko pracą, ale także, albo przede wszystkim pasją. Kieruję się ciekawością drugiego człowieka, postrzeganiem przez niego świata, a także analitycznym i pragmatycznym spojrzeniem na osobę w kontekście intelektualnym, duchowym i fizycznym.

Jest dla mnie ogromną wartością i wyróżnieniem fakt, że mogę pracować z drugą osobą na płaszczyźnie zaufania, kiedy powierza mi się problemy oraz sprawy, o których czasem trudno powiedzieć komukolwiek innemu.

Szanuję doświadczenia, wiedzę i przekonania osób zgłaszających się do mnie.
Nowe umiejętności i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
moi Klienci/Pacjenci zdobywają na bazie własnych doświadczeń z poszanowaniem
systemu wartości, który wyznają. Podstawą mojej pracy psychoterapeutycznej jest
pełna szacunku relacja Ja – Ty, w odróżnieniu od odpersonalizowanej relacji
terapeuta – pacjent.

Pomagam osobom, które zmagają się z uzależnieniem lub współuzależnieniem, osobom w kryzysie życiowym i parom.

Studiowałam terapię rodzin na PWT we Wrocławiu, terapię uzależnień w Broku pod Warszawą, a obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w szkole dla psychoterapeutów w Laboratorium Edukacji i Terapii SR – LETSR.

Uczestniczyłam w wielu konferencjach nt. uzależnień, depresji. Szkolenia i konferencje odbywały się nie tylko na terenie Polski, ale również w Austrii i Wielkiej Brytanii.

Swoje umiejętności wykorzystywałam w wielu ośrodkach terapeutycznych, poradniach i w gabinecie prywatnym.

W praktyce prywatnej prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz terapię indywidualną.
Pracuję również prowadząc terapię par.
Serdecznie zapraszam.

open

W związku z licznymi zapytaniami o grupę wsparcia online pragnę ogłosić, że… czytaj dalej