monika
mgr Monika Broniszewska

Psychoterapeutka

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji – IV rok, trenerem, pedagogiem mianowanym, oligofrenopedagogiem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam: w szkołach, w przedszkolach, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Gestalt, w Ośrodku Leczenia Uzależnień, w ramach projektów pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Ponadto świadcząc pomoc psychologiczną w zakresie trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uczestnikom projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie moją pracę psychoterapeutyczną kształtuje Wielkopolska Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Poznaniu. W ramach poszerzania swoich umiejętności i wiedzy uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii oraz pomocy psychologicznej. Ukończyłam Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym, kurs „Podstawy Psychologii Ogólnej i Stosowanej”.

  • Specjalizuję się w pracy z klientem w podejściu Gestalt:
  • psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, 
  • pracy terapeutycznej z rodziną; terapii młodzieży oraz doradztwie i wsparciu rodziców,
  • prowadzeniu konsultacji, warsztatów rozwojowych i terapeutycznych.

Praktykuję model komunikacji opartej na empatii (NVC). Podstawą w mojej pracy jest – jedność w różnorodności, szacunek do drugiego człowieka i do Jego niepowtarzalności. Jestem świadoma, że każdy ma swoją ścieżkę duchową. Niezależnie od tego jaki system wierzeń i praktyk deklaruje Klient, staram się uznać wyznawane przez Niego wartości – uznać, że to czym żyje, jest dla niego ważne i że tak tego doświadcza. Dla mnie jako terapeuty, istotą w pracy z Klientem jest uznać wolność drugiego człowieka i jego wybory, dać ze Swej strony uważność, zrozumienie i zaangażowanie.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP.

W toku szkolenia przeszłam własną psychoterapię indywidualną. Jestem przekonana o tym, że praca nad sobą w terapii nie tylko przynosi doraźną ulgę w cierpieniu, lecz także jest szansą na wprowadzenie realnej zmiany w życiu.
Praca terapeutyczna i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, jest moją wielką pasją. Wierzę w to, że każdemu należy się pełnia życia.